Stressreductie door Mindfulness

Wat is Mindfulness?

Mindfulness betekent:aandacht geven op een bepaalde manier gericht in
het hier en nu,zònder te oordelen
– Jon Kabat-Zinn –

Mindfulness is ontstaan vanuit het boeddhisme en is bekend geworden dankzij microbioloog Jon Kabat-Zinn. Jon Kabat-Zinn werkzaam in een academisch ziekenhuis in Massachussetts, kwam in contact met naar hem verwezen patiënten met chronische ziekten, vermoeidheid en pijnklachten, voor wie reguliere geneeskunde geen oplossing (meer) bood. Voor deze doelgroep ontwikkelde de ervaren meditator Kabat-Zinn een 8 weeks trainingsprogramma dat hij Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) noemde. Kabat-Zinn vermoedde dat meditatie een ondersteunende rol zou kunnen spelen in het leren hanteren van klachten. Ondanks de sceptische houding van sommige deelnemers leidden de meditatieoefeningen tot zeer positieve resultaten.
Deelnemers rapporteerden na afloop van de cursus vermindering van lichamelijke en psychische klachten, toegenomen energie en vitaliteit en in het algemeen een grotere kwaliteit van leven. Gaandeweg sloeg de cursus in steeds bredere kring aan. Ook het leven van alledag brengt voor veel mensen vaak onrust en stress met zich mee. Inmiddels hebben vele duizenden mensen het MBSR programma gevolgd, elk met een andere achtergrond en reden. Mensen piekeren zich vaak suf over werk, geld, de toekomst en gezondheid. Hierdoor kun je vast komen te zitten in je denken. Mindfulness heeft alles te maken met actief observeren van alles wat je op dat moment ervaart. Dat doe je zoveel mogelijk zonder te oordelen. Mindfulness leert je om de realiteit toe te laten, waarbij het deelnemers niet altijd zal bevallen wat ze tegenkomen.
Bijvoorbeeld: als je hoofdpijn hebt, is dat op dat moment je realiteit. Je gedachten zullen automatisch zeggen dat je er zo snel mogelijk vanaf moet komen. Door de hoofdpijn juist actief te onderzoeken, zou je die pijn wel eens op een andere verrassende manier kunnen gaan beleven.

Oefenen, oefenen, oefenen

Mindfulness ontwikkel je niet door erover te lezen of erover te horen van anderen. Mindfulness ontwikkel je door het te oefenen, elke dag, elk moment opnieuw. De oefeningen zijn heel praktisch en vinden voornamelijk thuis plaats met hulp van CD’s.
Er is geen enkele trainer die de eigen oefening kan vervangen. Hoewel het inpassen van het oefenen de eerste tijd de nodige moeite, misschien zelfs stress kan kosten is beoefening van grote waarde. Waarom? Allereerst doorbreek je door te oefenen je dagelijkse routine en automatismen; je ligt, zit of staat letterlijk stil bij hoe het op dit moment met je is.

Wat is Mindfulness niet?

We leven in een maatschappij waarin iedereen vrij wil zijn van psychische en fysieke klachten of nare situaties. Veel mensen denken dat mindfulness helpt die klachten te laten verdwijnen. Dit is beslist niet het doel van de mindfulness, ook al kun je als ‘bijwerking’ merken dat je je vaker ontspannen en gelukkig voelt. Door mindfulness leer je anders met klachten of moeilijke situaties om te gaan.

Wat levert het op?

Uit onderzoek blijkt dat mensen die hun leven actief beleven, het meest tevreden zijn. Dit lijkt een open deur, maar bedenk vooral dat deze mensen ook bereid zijn om de negatieve dingen in hun leven toe te laten. Mensen die bereid zijn om alles wat ze meemaken, zowel goed en slecht, ten volle te ervaren zullen zeggen dat ze een heel rijk leven hebben.

Start trainingen Mindfulness

Meer infomatie over de trainingen locatie – en data zie Agenda.

Kosten en mogelijke vergoeding

De gehele ‘acht-weekse’ training met 8 trainingen van 1,5 – 2 uur, inclusief 4 cd’s en werkboek kost € 395,– excl BTW (€ 477,95 incl BTW).
De mindfulnesstraining wordt meestal niet door zorgverzekeraars vergoed.
Werkgevers vergoeden de training soms geheel of gedeeltelijk.